Hvordan hente ut en gjenstand som ble skylt ned på et toalett

Å skylle en gjenstand ned på toalettet er en frustrerende, bekymringsfull og altfor vanlig ulykke. Heldigvis er de fleste toalettavløp laget for å bare la vann trekke gjennom, slik at gjenstander vanligvis blir fanget i avløpet eller i bunnen av toalettet. For å hente den spylte gjenstanden, kan du prøve å fiske varen ut av toalettskålen eller tømme med hendene, en wirehenger eller en dreneringsslange. Hvis du ikke klarer å fiske varen, kan du suge den opp med et vått vakuum, eller finne gjenstanden inne på toalettet ved å fjerne toalettet fra bakken og legge det på siden.

Metode en av 3: Fiske varen ut av skålen eller avløpet

 1. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 1

  en Ta tak i varen hvis den fremdeles er synlig. Hvis du fremdeles kan se varen etter at den ble spylt, kan du kanskje hente varen ved å stikke hånden på toalettet, ta tak i gjenstanden og trekke den ut.
  • For å gjøre denne prosessen så sanitær som mulig, ta på deg et par gummihansker i albuelengden før du stikker hånden på toalettet.
  • Hvis det er mye vann i toalettskålen, kan det være lettere å nå varen hvis du bruker en engangsbeger eller beholder til å øse ut noe av vannet først.
  • Forsikre deg om at du vasker hendene og gjenstanden grundig etter at du har hentet den fra toalettet.


 2. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 2

  2 Prøv å bruke en bøyd henger for å feste på gjenstanden. Ta først en metallbøyle og vri den enden som er vridd rundt halsen på bøylen. Rett opp hengeren så mye som mulig før du bøyer den ene enden i en liten krokform. Stikk deretter krokenden forsiktig ned i toalettet, og prøv å ta tak i gjenstanden med kroken.
  • Når du skyver krokenden ned i avløpet, kan du prøve å spore toppen av avløpsrøret forsiktig for å unngå å skyve gjenstanden lenger ned. Når kroken er så langt ned som mulig, skyver du den ned og sporer forsiktig bunnen av avløpsrøret mens du trekker kroken opp igjen. Forhåpentligvis vil kroken ta tak i varen på vei ut.
  • Avhengig av hvordan toalettavløpet ditt er formet, kan det hende du må bøye hengeren for å la den bøye seg inn i avløpsrøret.
 3. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 3

  3 Bruk en dreneringsslange hvis gjenstanden er langt nede i toalettet. Først stikker du den opprullede eller hektede enden av avløpsslangen ned i toalettavløpet til du kan føle gjenstanden eller vite at du har nådd stedet der den hviler eller ligger. Når du har funnet varen, kan du prøve å ta tak i varen ved å skyve spolen eller kroken litt forbi varen, og deretter fange den når du trekker slangen opp i avløpet.
  • Hvis du ikke er sikker på hvor varen er og ikke kjente den mens du presset avløpsslangen ned, skyver du slangen så langt den kommer. Prøv deretter å føle deg rundt etter varen mens du sakte trekker avløpsslangen ut igjen.
  • Avløpsslanger er tilgjengelige online og på de fleste boligforbedringsbutikker.
  • Når du velger en avløpsslange å bruke, velger du et alternativ som har en opprullet eller hektet ende. Dette vil gjøre det lettere for deg å gripe tak i varen.
  Annonse

Metode 2 av 3: Bruk et vått vakuum

 1. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 4

  en Fjern tørrstøvposen og filtrer hvis det våte støvsugeren har et tørt alternativ. Fjern først toppen av vakuumets oppsamlingstank. Følg deretter instruksjonene for din vakuummodell, og fjern tørrstøvposen og filteret fra oppsamlingstanken. Dette vil forhindre at støvposen og filteret blir våte og vokser mugg over tid.
  • Etter at du har fjernet tørrstøvposen og filteret, setter du toppen på oppsamlingstanken.
 2. Bildet med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 5

  2 Rett vakuumslangen inn på toalettet. Koble til vakuumledningen og slå på vakuumet. Hold så fast i støvsugerslangen og rett enden av slangen inn på toalettet. Skyv slangen så langt ned i avløpet som mulig.
  • Du kan føle eller høre varen bevege seg når du skyver slangen ned. Rik i så fall enden av slangen slik at åpningen peker mot varen.
 3. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 6

  3 Slå på vakuumet for å suge opp vannet. Slå på vakuumet for å begynne å suge opp toalettvannet. Fortsett å suge opp vannet til du hører gjenstanden passere gjennom slangen, eller til oppsamlingstanken er full.
  • Noen våte / tørre støvsugere har en egen innstilling når du støvsuger vann, så sørg for at du slår på støvsugeren tilsvarende.
 4. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 7

  4 Sjekk vakuumets oppsamlingstank for å hente gjenstanden. Hvis du hørte eller så gjenstanden gå gjennom sugeslangen, eller hvis oppsamlingstanken begynner å bli full, må du slå av vakuumet. Fjern deretter toppen av vakuumets oppsamlingstank og se inn i tanken for å se om gjenstanden ble sugd opp gjennom slangen. Hvis du ser varen, kan du hente den med hendene, en spade eller et hvilket som helst element med en øse eller krok på enden.
  • Hvis du ikke ser gjenstanden i oppsamlingstanken, men du mistenker at den ble sugd opp, må du også sjekke støvsugerslangen. Gjenstanden kan ha blitt satt i slangen.
 5. Bildet med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 8

  5 Tøm oppsamlingstanken og støvsug igjen. Hvis varen ikke er i oppsamlingstanken eller slangen, er det sannsynlig at den fremdeles er på toalettet. For å prøve igjen, tøm først vannet ut av oppsamlingstanken. Sett deretter slangen tilbake i avløpet og slå på vakuumet igjen. Fortsett å støvsuge til du hører eller ser at gjenstanden blir sugd inn i slangen, eller til oppsamlingstanken blir full igjen.
  • Du må kanskje gjenta denne prosessen noen ganger før varen suges opp i vakuumet.
 6. Bildet med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 9

  6 Skyll toalettet for å fylle på toalettskålen med vann. Etter at du har hentet varen, skyll toalettet en eller to ganger. Toalettskålen skal fylles på med vann og være klar til bruk. Annonse

Metode 3 av 3: Fjerne toalettet for å hente gjenstanden

 1. Bildet med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 10

  en Slå av toalettforsyningen. Finn først ventilen på siden, bak eller mot bunnen av toalettet. Drei deretter ventilen med urviseren flere ganger til den ikke vil snu lenger. Dette vil slå av toalettets vannforsyning, som vil hjelpe deg med å unngå flom og holde toalettet fra å skylle mens du jobber.
  • Hvis du ikke finner ventilen eller hvis ventilen sitter fast på plass, må du sannsynligvis slå av vannet til huset ditt i kort tid. I de fleste tilfeller kan du gjøre dette ved å slå av vannforsyningen fra kontrollenheten, som vanligvis ligger i kjelleren eller et innvendig skap.
 2. Bildet med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 11

  2 Ta lokket av toalettet. De fleste toaletter har en vanntank bak bak bollen som har avtakbart lokk. Løft lokket forsiktig for å fjerne det fra tanken og legg det til side. Dette vil gi deg lett tilgang til innsiden av tanken, og vil bidra til å holde lokket på å falle av eller få sprekker når du tar ut toalettet.
 3. Bildet med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 12

  3 Fjern alt gjenværende vann fra tanken og bollen. Bruk et vått vakuum eller en liten beholder, støvsug eller øs ut alt vannet fra både tanken og toalettskålen. Dette vil forhindre at vannet søles eller spruter på deg eller badegulvet, og gjør toalettet lettere og lettere å løfte.
  • Du kan også bruke en baster for å suge vann ut av tanken og bollen.
 4. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 13

  4 Skru ut boltene eller skruene fra bunnen av toalettet. I de fleste tilfeller blir toalettet ditt koblet til gulvet med minst to bolter eller skruer. Bruk enten en skiftenøkkel eller en skrutrekker (avhengig av om toalettet ditt har bolter eller skruer), og skru ut boltene eller skruene fra hver side av bunnen av toalettet. Dette vil koble toalettet fra gulvet og gjøre det mulig å fjerne det fra bakken.
  • Sett boltene eller skruene til side på et trygt sted, slik at du senere kan bruke dem til å feste toalettet på plass igjen.
 5. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 14

  5 Koble vannledningen fra tanken. Finn den store bolten som fester vannforsyningsledningen på baksiden av toalettet. Drei deretter bolten mot klokken til den løsnes og vannledningen løsnes.
  • Vannlinjebolten er vanligvis en stor plastbolt med rygger for å gjøre det lettere å gripe og skru ut.
 6. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 15

  6 Løft toalettet og legg det på siden. For at du skal kunne se opp på toalettet for å hente den spylte gjenstanden, må du legge toalettet på siden. For å gjøre dette, finn et grep på hver side av toalettet som føles behagelig og sikkert. Løft deretter toalettet forsiktig opp fra stedet på bakken. Legg den forsiktig ned på siden.
  • Porselenstoaletter kan være veldig tunge. Derfor vil du kanskje få noen til å hjelpe deg med å løfte toalettet og få det trygt ned på siden.
  • Det kan være lurt å legge et håndkle eller et teppe nede på bakken slik at toalettet ditt blir beskyttet når du legger det på siden.
 7. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 16

  7 Se inn på toalettet for å hente den spylte gjenstanden. Med toalettet på siden, sjekk inne i avfallsåpningen for å se om du kan finne og nå den skyllede gjenstanden. Hvis du kan se varen, bør du kunne nå den med hendene eller med en hvilken som helst annen gjenvinningsenhet.
  • Innsiden av avfallsåpningen kan være mørk, så det kan være nyttig å ha en lommelykt for hånden for å se deg inn på toalettet.
  • I tillegg til avfallsåpningen, kan det også være lurt å se på voksringen som går langs bunnen av toalettet, da veldig små gjenstander, for eksempel et smykke, kunne ha blitt fanget på voksringen.
 8. Bilde med tittelen Hent en gjenstand som ble skylt ned på et toalett Trinn 17

  8 Sett toalettet tilbake og fest det på plass igjen. Vri toalettet forsiktig opp igjen og løft det på plass igjen. Koble toalettet til bakken ved å vri boltene eller skruene tilbake i bunnen. Koble deretter til vannledningen igjen og vri ventilen mot klokken for å slå på toalettet igjen. Skyll toalettet en eller to ganger for å fylle opp tanken og tarmen, og deretter skal toalettet være klart til bruk igjen. Annonse

Samfunnsspørsmål og svar

Søk Legg til nytt spørsmål
 • Spørsmål Hvordan får jeg pengene tilbake etter at de ble spylt ned på toalettet? Det er ingen måte å få pengene tilbake hvis du ikke klarte å trekke dem ut av toalettet før de ble spylt.
 • Spørsmål Hvordan kan jeg få en liten lotionflaske ut av P-fellen på toalettet? Slå av vannet og skyll. Skru av røret fra tanken. Skru ut boltene fra toalettet og snu toalettet på hodet. Du bør nå se lotionflasken. Hvis du ikke helt når det, bruk en tang. Dette kan være ganske rotete, så drss og beskytt rommet ditt deretter.
 • Spørsmål Kan en tang skylles ned på toalettet? Det avhenger av størrelsen og hvor tunge de er, men jeg tror ikke det.
 • Spørsmål Hvordan kan jeg med sikkerhet vite at nøklene mine ble spylt ned på toalettet? Bare hvis eller når du finner dem i avløpsrøret. Dette kan være kostbart hvis du må ansette en rørlegger.
 • Spørsmål Jeg spylte to små pinner sammen med litt hår ned på toalettet for to dager siden, og nå er det tett. Hva burde jeg gjøre? Du kan prøve å bruke en slange for å få tette ut, eller bare ringe en rørlegger.
 • Spørsmål Hvordan får jeg en pinne med deodorant ut av toalettet? Det er bare utenfor rekkevidde, klemt rett i første sving. Skru av toalettet, og stikk tre fleksible sugerør opp gjennom bunnen. Ta deretter deodoranten med hånden gjennom bollen.
 • Spørsmål Jeg skyllet tilfeldigvis en ring for 2 dager siden. Kan jeg fortsatt få det tilbake? Dette kan være vanskelig å gjøre. Hvis det skylles, er det mulig at det nå er i avløpssystemet og på vei nedover avløpssystemet, eller du må kanskje fiske det ut av septisk system.
 • Spørsmål Hvordan kan jeg få en vippetelefon ut av toalettet? Dekk til hånden med plast eller en pose, og strekk den deretter inn og trekk den ut.
 • Spørsmål Jeg har ved et uhell spylt en klesdel, men den tettes ikke. Hvordan går jeg frem? De fleste klesplagg, når de er våte, kule opp som de gjør i en vaskemaskin. Hvis det gikk ned på toalettet, og det ikke er noen tette, har det sannsynligvis kommet seg langs røret langt nok til ikke å være et problem.
 • Spørsmål Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner gjenstanden jeg spylte ned på toalettet? Er toalettet tett? Hvis ikke, kan det ha gått inn i kloakkledningen og er derfor uopprettelig. Hvis den er tett, kan gjenstanden sitte fast lenger i rørene dine og må fjernes profesjonelt. I verste fall må toalett og rør erstattes. Jo før du løser problemet, jo bedre.
Vis flere svar Ubesvarte spørsmål
 • Hvordan fjerner jeg hodet på toalettbørsten som den ble spylt ned på toalettet?
 • Jeg spylte en hard gjenstand ned, og på to uker var det en tette. Vi brukte et stempel og det var tett. Denne hendelsen skjedde for to og en halv måned siden. Tror du det er på vei ned?
 • Hvordan får jeg en fille som gikk ned på toalettet?
 • Hvis en gjenstand skylles ned på toalettet, kan den henges opp i bunnen av toalettet?
Still et spørsmål 200 tegn igjen Inkluder e-postadressen din for å få en melding når dette spørsmålet blir besvart. Sende inn
Annonse

Tips

 • Hvis du ikke klarer å hente den spylte gjenstanden selv, kan det hende du må ringe en profesjonell rørlegger for å se om de finner varen.
 • Unngå å bruke et stempel, da dette kan skyve gjenstanden forbi toalettet og inn i rørene.

Annonse Send et tips Alle tipsinnleveringer blir nøye gjennomgått før de blir publisert. Takk for at du sendte et tips til gjennomgang!

Ting du trenger

 • Gummihansker (valgfritt)
 • Wire henger
 • Tapp slange
 • Våt vakuum
 • Lommelykt (valgfritt)

Populære Saker

Vi ser på de beste tennisspillerne som kommer fra idrettsfamilier.

Team Australia beseiret Team World i utstillingsturneringen som ble holdt i Sydney.

De største tennisspillerne gjennom tidene - nr. 16

Hvordan lage en klype gryte. Mange liker å lage klype potter på grunn av deres relativt enkle konstruksjon og tilgivende form. For å begynne, velg en leire du vil bruke. Det er forskjellige leirtyper som har forskjellige fyringskrav og kan ...

Gael Monfils møter Alexander Bublik i første runde av French Open mandag. Møtet er det første mellom de to spillerne på ATP Tour.